ADHD, dziecko z ADHD, jak postępować z dzieckiem z ADHD, wyhcowywanie dziecka z ADHD, terapia behawioralna, jak wychowywać dzieci z ADHD

Wychowywanie dziecka z ADHD nie przypomina tradycyjnego wychowywania dzieci. Normalne tworzenie reguł i rutyny domowej może stać się prawie niemożliwe, w zależności od rodzaju i nasilenia objawów twojej pociechy. Konieczne jest więc przyjęcie innego podejścia. Radzenie sobie z niektórymi zachowaniami wynikającymi z ADHD może być frustrujące, ale istnieją sposoby na ułatwienie życia was obojga.

Na czym polega terapia behawioralna

Odpowiednie wspieranie rozwoju dziecka z ADHD oznacza, że będziesz musiała zmodyfikować swoje zachowanie i nauczyć się zarządzać czasem i energią swojego potomka. Leki mogą być pierwszym krokiem w leczeniu twojego dziecka. Zawsze należy jednak stosować techniki behawioralne w radzeniu sobie z objawami ADHD. Przestrzegając kilku wskazówek, możesz ograniczyć destrukcyjne zachowania i pomóc dziecku przezwyciężyć rozdrażnienie i niepewność. Dodatkowo, w obecnych czasach, gdy wielu z nas pracuje zdalnie, ty także możesz być do tego zmuszona. Aby mieć możliwość produktywnej pracy z domu, w sytuacji, gdy twoje dziecko nie może pójść do szkoły, czy przedszkola, musisz wypracować pewne mechanizmy reagowania na zachowania dziecka.

Istnieją dwie podstawowe zasady terapii behawioralnej. Pierwsza to zachęcanie i nagradzanie dobrego zachowania (pozytywne wzmocnienie). Druga to odbieranie nagród, jako  konsekwencja złego zachowania, prowadzące do wygaśnięcia nieodpowiednich zachowań dziecka (kara w kategoriach behawiorystycznych). W ten sposób uczysz swoje dziecko rozumienia, że jego działania mają konsekwencje, ustanawiając zasady i jasne rezultaty przestrzegania lub nieprzestrzegania zasad. Zasady te muszą być przestrzegane w każdej dziedzinie życia dziecka. To znaczy w domu, w klasie i w życiu społecznym, np. podczas zabawy na dworze z innymi dziećmi.

ADHD, dziecko z ADHD, jak postępować z dzieckiem z ADHD, wyhcowywanie dziecka z ADHD, terapia behawioralna, jak wychowywać dzieci z ADHD
fot. unsplash.com

Wskazówki dotyczące terapii behawioralnej

Zdecyduj z wyprzedzeniem, które zachowania są dopuszczalne, a które nie

Celem modyfikacji behawioralnej jest pomoc dziecku w rozważeniu i zrozumieniu konsekwencji działania i kontrolowaniu impulsów. Wymaga to empatii, cierpliwości, energii i siły ze strony rodzica. Musisz najpierw zdecydować, jakie zachowania będą przez ciebie tolerowane, a jakie nie. Koniecznie trzymaj się tych wytycznych. Karanie jednego dnia za pewne zachowanie i przyzwolenie na nie nazajutrz, jest szkodliwe dla twojego dziecka. Niektóre zachowania powinny być zawsze niedopuszczalne, takie jak wybuchy agresji objawiające się fizycznie, odmowa wstawania rano lub niechęć do wyłączenia telewizora, gdy ktoś o to poprosi.

Twoje dziecko może mieć trudności z internalizacją i wprowadzeniem w życie twoich wytycznych. Zasady powinny być proste i jasne, a dzieci powinny być nagradzane za ich przestrzeganie. Można to zorganizować za pomocą systemu punktów. Na przykład, pozwól dziecku gromadzić punkty za dobre zachowanie, które może potem wymieniać na kieszonkowe, czas przed telewizorem lub nową grę wideo. Jeśli masz listę zasad domowych, spisz je w czytelny sposób i umieść w łatwo dostępnym miejscu. Powtarzanie ich przez twoje dziecko za każdym razem, gdy spojrzy na listę, ułatwi mu cały proces.

Zdefiniuj zasady, ale zachowaj pewną elastyczność

Ważne jest, aby konsekwentnie nagradzać dobre zachowania i zniechęcać do destrukcyjnych, ale nie powinnaś być też zbyt surowa wobec swojego dziecka. Pamiętaj, że dzieci z ADHD mogą nie dostosowywać się do zmian tak dobrze, jak inni. Musisz nauczyć się pozwalać dziecku popełniać błędy podczas nauki.

Dziwne zachowania, które nie są szkodliwe dla twojego dziecka ani nikogo innego, powinny być akceptowane jako część jego indywidualnej osobowości. Zniechęcanie dziecka do nienaturalnych dla niego zachowań tylko dlatego, że wydaje się, że właśnie one są właściwe, jest ostatecznie szkodliwe.

Naucz się obchodzić z agresją

Agresywne wybuchy u dzieci z ADHD mogą być częstym problemem. „Przerwa” to skuteczny sposób na uspokojenie zarówno ciebie, jak i twojego nadaktywnego dziecka. Jeśli wybuch agresji nastąpił w miejscu publicznym, należy go natychmiast ukrócić, w spokojny ale także zdecydowany sposób. „Przerwa” powinna zostać wyjaśniona dziecku jako moment na ochłonięcie i przemyślenie negatywnego zachowania, które przejawiało.

Spróbuj zignorować lekko destrukcyjne zachowania, aby twoje dziecko miało okazję pozbyć się stłumionej energii. Jednak w przypadku zachować destrukcyjnych, obraźliwych lub celowo zakłócających spokój twój lub innych osób, sprzecznych z ustalonymi przez ciebie zasadami, nie bój się sięgnąć po karę.

ADHD, dziecko z ADHD, jak postępować z dzieckiem z ADHD, wyhcowywanie dziecka z ADHD, terapia behawioralna, jak wychowywać dzieci z ADHD
fot. unsplash.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here